BMP085

Moduł pomiaru ciśnienia, wysokości i temperatury BMP085

BMP085 to precyzyjny miernik ciśnienia, wysokości n.p.m. i temperatury. Posiada połączenie za pomocą magistrali I2C, która umożliwia przyłączenie wielu modułów za pomocą 2 przewodów. Moduł oparty jest na sensorze BMP085 firmy Bosch.

bmp085

Dane techniczne.

  • Interfejs IIC (I2C).
  • Zakres pomiarowy ciśnienia: 300 – 1100 hPA
  • Zakres pomiarowy wysokości: -500 – 9000 m npm
  • Zasilanie: 1,8 – 3,6V
  • Pobór prądu: 5?A (tryb standard: 1 pomiar / sekundę)

Wymagania dla Arduino:

  • Biblioteka:Adafruit_BMP085.h

Przykładowy kod:

    #include "Wire.h"
    #include "Adafruit_BMP085.h"
    Adafruit_BMP085 bmp;
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    bmp.begin();
    }
    void loop() {
    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print(bmp.readTemperature());
    Serial.println(" *C");
    Serial.print("Pressure = ");
    Serial.print(bmp.readPressure());
    Serial.println(" Pa");
    Serial.println();
    delay(500);
    }

Dokumentacja PDF czujnika:

BST-BMP085-DS000-06

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *